Kết Quả Tìm Kiếm : "htkk"
Thông báo về việc nâng cấp iHTKK và iTaxViewer
Thông báo về việc nâng cấp iHTKK và iTaxViewer (07/03/2017)
Thông báo v/v nâng cấp iHTKK phiên bản 3.4.1, iTaxViewer phiên bản 1.3.0
Thông báo về việc nâng cấp ứng dụng HTKK, iHTKK, iTaxviewer
Thông báo về việc nâng cấp ứng dụng HTKK, iHTKK, iTaxviewer (29/10/2016)
V/v: Nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.4.0, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.3.0, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.2.0 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ
Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK)
Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) (18/08/2016)
V/v: Nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.3.8, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.2.0 đáp ứng nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13 ngày 10/12/2015 của UBTVQH về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên; Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/04/2016 của Quốc Hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật quản lý thuế và một số yêu cầu nghiệp vụ khác​
<< < Trước 1 Tiếp > >>
Bài viết được quan tâm
Fan Page
Hỗ trợ trực tuyến